Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Chovatelská stanice ‚‚ z Novoveské vesničky "

Standardní plemeno

Velký švýcarský salašnický pes
Great Swiss Mountain Dog

Celkový vzhled (general appearance, allgemeine Aussehen)
Tříbarevný statný pes silné kostry a dobrého osvalení. Přes svoji velikost a hmotnost prokazuje vytrvalost a dobrou pohyblivost.

Tri-burly male strong bone and good muscle. Despite its size and weight shows perseverance and good mobility.  

Důležitý poměr těla (An important proportion of the body, Ein wichtiger Teil des Körpers)

délka těla (body lenght, Körperlänge): kohoutková výška (withers height, Widerristhöhe) = 10 : 9,
hloubka hrudníku (chest depth, Tiefe Brust): kohoutková výška (withers height, Widerristhöhe) = 1 : 2,
délka lebky (length of skull,  Länge des Schädels) : délka hřbetu nosu (length of nose bridge, Länge der Nase Brücke)  = 1 : 1,
šířka lebky (width of the skull, Breite des Schädels): šířka mordy (muzzle width, Fangbreite)  = 2 : 1

Charakter a chování (povaha) (Character and behavior (nature), Charakter und Verhalten (Natur)) 
Jistý, pozorný, ostražitý a nebojácný v běžných každodenních situacích. Dobromyslný a přítulný k jemu známým osobám, sebejistý vůči cizím, středního temperamentu. 

Sicher, aufmerksam, wachsam und furchtlos in normalen Alltagssituationen. Gutmütig und anhänglich an Personen, die ihm bekannt, zuversichtlich, mit Fremden, moderate Temperament.

Hlava (head, Kopf)
Hlava mohutnostní přiměřené odpovídající tělu, ale ne těžká. Hlava psa je silnější a výraznější než hlava feny. Lebeční partie je plochá a široká. Na stopu začínající střední čelní rýha probíhá vzhůru. Stop málo vyjádřený. .

čenich (nose, Nasenschwamm): Čenich černý, nosní hřbet rovný, bez středového žlábku

morda (Muzzle, fang): Silná, delší než hluboká, ne špičatá jak při pohledu se shora, tak i z boku. (Strong, longer than deep, not pointed as viewed from above and from the side., Starke, länger als tief, nicht so spitz wie von oben und von der Seite betrachtet.)

pysky (lips, lippen): Méně vyvinuté (doslovný překlad, což má jen zdůraznit, že pysky nejsou přespříliš vyvinuté, visící, s otevřenými ústními koutky - poznámka překladatele), přiléhající, černé barvy. (Less developed, fitting, black in color., Weniger entwickelte, Montage, in der Farbe schwarz.)

chrup (teeth, Zähne): Co do počtu zubů plný, silně vyvinutý chrup s pravidelným nůžkovým skusem. Chybění jedné P1 nebo P2 je tolerováno. Chybění M3 se netrestá. (As the number of teeth filled, strongly developed teeth with regular scissor bite. Absence of a P1 or P2 is tolerated. Absence of M3 to punishing., Da die Anzahl der gefüllten Zähnen, stark entwickelte Zähne mit regelmäßigen Scherengebiss. Fehlen eines P1 oder P2 wird toleriert. Das Fehlen von M3 zu bestrafen.)

oči (eyes, augen): Mandlového tvaru, středně velké, ani hluboko uložené, ani přespříliš vystupující. Barvy lískového ořechu až kaštanově hnědé, bystrého, přátelského výrazu. Víčka dobře přiléhající. (Almond-shaped, medium size, neither deep set nor too prominent. Colors hazelnut and chestnut-brown, bright, friendly expression. Lids well fitting. , Mandelförmig, mittelgroß, weder tief eingesetzt noch zu prominent. Farben Haselnuss und kastanienbraun, hellen, freundlichen Ausdruck. Lider gut anliegend.)

uši (ears, ohren): Středně velké, trojúhelníkovitého tvaru a poměrně vysoko nasazené. V klidu přiléhající ploše k hlavě, při pozornosti směřují dopředu. Zevnitř i zevně dobře osrstěné. (Medium size, triangular shape and relatively high. At rest adjacent area to the head, the attention directed forward. Internally and externally well coated.; Mittlerer Größe, dreieckig und relativ hoch. Der Rastplatz neben dem Kopf, die Aufmerksamkeit zu übermitteln. Innen und außen gut behaart.)

krk (neck, hals): Silný, svalnatý, spíše kratší a zavalitý (něm. gedrungen je do češtiny těžko přeložitelné a znamená, že krk má být ne příliš dlouhý, ale přitom kompaktní - poznámka překladatele). Bez laloku. (Strong, muscular, rather short and stubby. Without dewlap.;

Hřbet
Hřbet je přiměřeně dlouhý (správný poměr délky těla a výšky 10:9 - poznámka překladatele), silný a rovný.

Bederní partie
Široká a silně osvalená.

Záď
Dlouhá a široká spadající v mírném zaoblení.

Hrudník
Mohutný a široký, dosahující až k loktům. Hrudní koš kulatě oválného tvaru, nesmí být plochý, ale také ne sudovitý. Předhrudí dobře vyvinuté, nápadně široké.

Břicho
Břicho a slabiny jen málo vytažené.

Ocas (prut)
Poměrně těžký, dosahující až ke hleznům. V klidu svěšený. Při pozornosti a pohybu výše a poněkud zahnutě nesený, ale nikdy ne prsténkovitě stočený nebo spadající přes hřbet.

Končetiny
- přední končetiny

- zadní končetiny
Celkově: postavení spíše široké, při pohledu zepředu končetiny rovné a souběžně stojící.
Lopatky: Lopatka dlouhá, mohutná, šikmo uložená, dobře přiléhající k hrudníku a dobře osvalená, svírající s ramenem ne příliš tupý úhel.
Předloktí: Tvořeno silnými kostmi, rovné.
Nadprstí: Pevné, při pohledu zepředu rovné, ze strany téměř kolmo stojící.
Celkově: Při pohledu zezadu postavení rovné, ne příliš úzké. Nárty a tlapy nesmí být ani vybočené, ani vbočené. Vlčí drápky musí být odstraněny.
Stehna: Poměrně dlouhá, při pohledu ze strany s poměrně dlouhým bércem, v kloubu kolenním tvořící zřetelný tupý úhel. Stehna a bérce široké, mohutné a dobře osvalené.
Hlezenní klouby: Silný a dobře úhlený.
Tlapy: Mohutné, rovně vpřed směřující, dobře uzavřené s výrazným klenutím prstů a silnými drápy.
Chody: Prostorný a rovnoměrný pohyb při všech druzích chodů. Výrazné a volné vykročení vpředu a dobrý kmih ze zádi. Při klusu jak při pohledu zepředu, tak i zezadu přímočaré vedení končetin.

Osrstění
Druh srsti: Krátkosrstý s hustými, středně dlouhými pesíky a s hustou, pokud možno tmavošedě až černě zabarvenou podsadou. Krátké pesíky jsou přípustné, pokud je v srsti i podsada.

Zbarvení srsti: Základní barva je černá s hnědočerveným pálením a bílým symetrickými znaky. Hnědočervená barva se rozprostírá mezi základní černou barvou a bílými znaky na tvářích a nohou, je ale také nad očima, na vnitřní straně ušních boltců, na předhrudí a na spodní straně ocasu. Bílé odznaky se nachází na hlavě (lysina), na morně, na hrdle se souvisejícím pokračováním na předhrudí a spodní stranu hrudníku, na tlapách a špičce ocasu. Mezi lysinou a červenohnědými znaky nad očima má vždy zůstat proužek černé srsti.
Bílá týlní skvrna nebo bílý prstenec na krku se tolerují.

Velikost
Psi: kohoutková výška 65-72 cm
Feny: kohoutková výška 60-68 cm

 

TOPlist